آندهای MMO
(Mixed Metal Oxide Anode)

دسته بندی : آند تزریق جریان
آند MMO

آندهای MMO برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش تشکیل شده‌اند...

آندهای (Mixed Metal Oxide AnodeMMO

 

آندهای MMO برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش تشکیل شده‌اند. از تیتانیم به عنوان فلز پایه استفاده شده زیرا این فلز خواص مورد نیاز جهت دریافت پوشش به منظور مقابله با محیط‌های شیمیایی مهاجم را داشته و برای انتقال جریان مناسب می‌باشد. از دیگر مزایای تیتانیم می‌توان به استفاده از آن در شکل‌های مختلفی از جمله لوله، نوار، سیم، توری و صفحه اشاره نمود.

پوشش آندهای MMO بسیار نازک (در حد چند میکرون) بوده و بر روی فلز پایه، به روش‌های مختلف قابل اعمال است. این پوشش بسته به نوع کاربرد می‌تواند تلفیقی از دو یا چند اکسید فلزی شامل اکسیدهای ایریدیوم، تانتالوم، روتنیوم و تیتانیوم باشد.

با اعمال این پوشش به عنوان یک عامل فعال‌ساز، پتانسیل اضافی برای آزادسازی کلر و اکسیژن آندی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد زیرا پوشش کاتالیستی آند MMO مقاومت اندکی را برای آند ایجاد نموده که این مقاومت ناچیز منجر به نرخ مصرف کمتر با در نظر گرفتن طول عمر آن می‌شود.

آندهای MMO نرخ مصرف بسیار پایینی در حدود کمتر از mg/A.Year 1 بسته به شرایط محیطی و کاربرد دارند.

حداکثر دانسیته جریان خروجی و طول عمر آندهای MMO در شرایط محیطی مختلف به صورت زیر است:

 به طور کلی آندهای MMO دارای مزایای زیر هستند:
 •       کاربرد آسان
 •       امکان تولید آندهایی با شکل‌های مختلف
 •       قابلیت حمل آسان
 •       وزن پایین
 •       جریان خروجی بالا
 •       طول عمر طولانی در دانسیته جریان‌های خیلی بالا
 •       پایداری ابعادی
 •       امکان پوشش‌دهی مجدد
 •       قابلیت اطمینان

این آندها در سیستم‌های حفاظت کاتدی تزریق جریان به منظور مقابله با خوردگی سازه‌های پایه فلزی بکار می‌روند. بیشترین کاربرد این آندها در تعمیر و نگهداری پل‌ها، سازه‌های دریایی، سکوهای دریایی، کف مخازن ذخیره سازی، خطوط لوله مدفون در خاک یا غوطه‌ور در آب و سازه‌های بتونی می‌باشد.‌

شکل‌های متداول آندهای MMO حفاظت کاتدی برناگداز به صورت زیر است:

 
 •   آندهای MMO لوله‌ای

آندهای  MMOلوله‌ای به منظور حفاظت کاتدی سازه‌های فلزی مدفون در خاک (بطور مستقیم یا همراه با پشت‌بند کربنی) یا غوطه ور در آب بکار می‌روند.

زیرلایه تیتانیم این آندها براساس الزامات استاندارد ASTM B338 Grade 1 or 2 انتخاب می‌شود. جریان خروجی و طول عمرآندهای MMO لوله‌ای برطبق سایز و شرایط محیطی مختلف به صورت زیر است:

شرایط محیطی

سایز آند

(طول × قطر)

جریان خروجی

(A)

طول عمر

(Year)

خاک، کک و آب شیرین

(in 48 × in 4/3)  mm1220 × mm 19

7

25

(in 7/19 × in 1)  mm500 × mm 25

4

25

(in 4/39 × in 1)  mm1000 × mm 25

8

25

(in 48 × in 1)  mm1220 × mm 25

3.5

25

(in 60 × in 1)  mm1500 × mm 25

4.5

25

(in 48 × in 25/1)  mm1220 × mm 75/31

12

25

آب دریا

(in 48 × in 4/3)  mm1220 × mm 19

45

25

(in 7/19 × in 1)  mm500 × mm 25

25

25

(in 4/39 × in 1)  mm1000 × mm 25

50

25

(in 48 × in 25/1)  mm1220 × mm 75/31

75

25

 •  آندهای MMO نواری

آندهای  MMOنواری به منظور حفاظت کاتدی خطوط لوله و مخازن بکار می روند. پایه تیتانیم این آندها براساس الزامات استاندارد ASTM B265 Grade 1 انتخاب می‌شود.

ابعاد و وزن آندهای  MMOنواری و حداکثر دانسیته جریان و طول عمر آنها به صورت جداول زیر است:

پهنا

(in 0.25)  mm6.35

ضخامت

(in 0.025) mm 0.635 

طول کویل استاندارد

m 100

وزن کویل استاندارد

kg 1.5

ناحیه سطحی نوار

m2 Per/m0.014

شرایط محیطی

جریان خروجی

(mA/m)

طول عمر تقریبی

(Year)

ماسه ریز

42

50

بتن

1.5

100

 •  آندهای MMO نواری توری

آندهای  MMOنواری توری به منظور حفاظت کاتدی سازه‌های بتونی بکار می‌روند. زیرلایه تیتانیم این آندها براساس الزامات استاندارد ASTM B265 Grade 1 انتخاب می‌شود. جریان خروجی و طول عمر آندهای  MMOنواری توری در بتون برحسب پهنای آنها به صورت جدول زیر است:

پهنا

(mm)

جریان خروجی

(mA/m)

طول عمر تقریبی

(Year)

10

2.75

75

13

3.7

50

3.5

100

15

4.1

50

3.9

75

20

5.6

50

4.9

75

4.7

100

 •  آندهای MMO سیمی

آندهای MMO سیمی به منظور حفاظت کاتدی سازه‌های فلزی مدفون در خاک مانند خطوط لوله و کف مخازن بکار می روند.

 

پایه تیتانیم این آندها براساس الزامات استاندارد or 2 ASTM B863 Grade 1 انتخاب می‌شود. جریان خروجی آندهای MMO سیمی برطبق سایز آنها به صورت زیر است:

قطر سیم

(mm)

جریان خروجی  (A/m)

آب دریا

آب شیرین

بکفیل کربنی

1.5

3

0.5

0.5

2

4

0.66

0.66

3

6

1

1

 
 
 •   آندهای MMO توری

آندهای MMO توری معمولاً به منظور حفاظت کاتدی سازه‌های بتونی بکار می روند. 

 •   آندهای MMO سفارشی

شرکت برناگداز توانایی تولید انواع آندهای MMO برطبق سفارش مشتریان از جمله دیسکی، پرابی، میله‌ای، تسمه‌ای، لوله‌ای، توری و … را داراست.

آندهای MMO برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش تشکیل شده‌اند. از تیتانیم به عنوان فلز پایه استفاده شده زیرا این فلز خواص مورد نیاز جهت دریافت پوشش به منظور مقابله با محیط‌های شیمیایی مهاجم را داشته و برای انتقال جریان مناسب می‌باشد. از دیگر مزایای تیتانیم می‌توان به استفاده از آن در شکل‌های مختلفی از جمله لوله، نوار، سیم، توری و صفحه اشاره نمود.

پوشش آندهای MMO بسیار نازک (در حد چند میکرون) بوده و بر روی فلز پایه، به روش‌های مختلف قابل اعمال است. این پوشش بسته به نوع کاربرد می‌تواند تلفیقی از دو یا چند اکسید فلزی شامل اکسیدهای ایریدیوم، تانتالوم، روتنیوم و تیتانیوم باشد.

با اعمال این پوشش به عنوان یک عامل فعال‌ساز، پتانسیل اضافی برای آزادسازی کلر و اکسیژن آندی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد زیرا پوشش کاتالیستی آند MMO مقاومت اندکی را برای آند ایجاد نموده که این مقاومت ناچیز منجر به نرخ مصرف کمتر با در نظر گرفتن طول عمر آن می‌شود.

آندهای MMO نرخ مصرف بسیار پایینی در حدود کمتر از mg/A.Year 1 بسته به شرایط محیطی و کاربرد دارند.