آندهای فداشونده

آند فداشونده منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه های مدفون در خاک می باشد....

آند منیزیم
آند آلومینیوم دستبندی

آندهای آلومینیوم دستبندی بصورت رایج از آلیاژهای آلومینیوم ساخته می‎شود که تصمیم‌گیری ...

bracelet anode
آند فداشونده آلومینیوم

کاربرد اصلی این آندها برای حفاظت کاتدی سازه های فولادی در آب دریا است...

آند آلومینیوم
آند فداشونده روی

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند...