آند فداشونده

دسته بندی : آند فداشونده
آند منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه های مدفون در خاک می باشد....

آند منیزیم
دسته بندی : آند فداشونده
آند دستبندی آلومینیوم

آندهای دستبندی فداشونده بصورت رایج از آلیاژهای آلومینیوم ساخته می‎شود که تصمیم‌گیری ...

دسته بندی : آند فداشونده
آند آلومینیوم

کاربرد اصلی این آندها برای حفاظت کاتدی سازه های فولادی در آب دریا است...

دسته بندی : آند فداشونده
آند روی

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند...

آند روی