Image is not available
Image is not available
Image is not available

برناگداز

تولیدکننده آندهای حفاظت کاتدیک

Slider

استقرار سسیتم حفاظت کاتدیک به روش بستر آندی سطحی افقی و عمودی

بستر آندی سطحی افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Shallow Groundbed):

نوع بستر آندی با توجه به استانداردهای رایج حفاظت کاتدی، نظر طراح و دستورالعمل های اجرایی و طراحی حفاظت کاتدیک تعیین می گردند. ممکن است با توجه به موارد مذکور وشرایط محیطی از بستر سطحی، چاهی، پراکنده و ... استفاده شود.

از بسترهای افقی در محیط هایی استفاده می گردد که امکان رعایت فاصله استانداردی بستر آندی از سازه تحت حفاظت وجود دارد. برای اجرای این نوع بستر آندی نیاز به حفر یک ترنچ به عمق 3 تا 4 متر، عرض 80 تا 100 سانتیمتر و طول مورد نیاز برحسب تعداد آند مدفون در بستر آندی (به طور معمول فاصله مرکز به مرکز هر آند 3 متر در نظر گرفته می شود) می باشد. سپس آندها بر حسب نوع افقی و یا عمودی، داخل ترنچ نصب گردیده و اطراف آندها بوسیله ذغال کک بکفیل می شوند( به طور معمول برای هر آند 300 کیلوگرم ذغال کک استفاده می شود و درصد ذغال کک براساس طراحی انتخاب می گردد). در مرحله بعدی برای هر یک از آندها یک لوله 4 اینچی (لوله پی وی سی نیمه فشار قوی) بعنوان هواکش بستر آندی (خروج گاز کلر) از محل نصب آند تا 50 سانتیمتر بالاتر از سطح زمین نصب می‌شود. سپس ترنچ مذکور تا 70 سانتیمتری از سطح زمین را با خاک حفاری ترنچ بکفیل نموده (خاک بدون سنگ و نخاله)، در این مرحله 10 سانتیمتر ماسه نرم ریخته، سپس کابل رینگ بستر آندی را اجرا کرده و کابل آندهای مدفون را بوسیله مفصل سه راهی به کابل رینگ متصل می کنند. سپس مجدداً 15 سانتیمتر ماسه نرم بر روی کابل رینگ بستر آندی بکفیل کرده و روی آن را با آجر فشاری و یا بلوک سیمانی می پوشانند. در ادامه نوار خطر را در مسیر کابل اجرا و ترنچ را تا سطح زمین بکفیل می نمایند. شایان ذکر است داخل لوله های ونت می بایست با ماسه دانه درشت و یا قلوه سنگ پر گردد و در پایان مارکرهای بستر آندی نصب می شود. نقشه فنی و اجرای بستر سطحی افقی و عمودی مطابق استاندارد IPS – TP 705/706 در بخش پیوست قابل مشاهده است.

 

نکات طراحی:

  • در برخی از موارد از آندهای کنیستر شده در بستر آندی استفاده می گردد که در این صورت نیازی به بکفیل ذغال کک نمی باشد.
  • مرطوب نمودن ذغال کک بوسیله آب بدون کلر موجب تراکم بیشتر و در نتیجه کاهش مقاومت معادل بستر آندی می گردد.
  • تمامی فواصل و پیش فرض های اعلام شده با نظر طراح و دستورالعمل های اجرایی ممکن است متفاوت باشد که در اینصورت تمامی مراحل اجرا می بایست مطابق دستورالعمل های مربوطه انجام پذیرد.

بستر آندی پراکنده (Distributed Groundbed):

در محیط هایی که رعایت فاصله استانداردی بستر از سازه تحت حفاظت امکان پذیر نبوده و لازم است آند بخش محدودی از سازه را تحت پوشش قرار دهد، از بستر های پراکنده می توان استفاده نمود. با توجه به تقسیم جریان مورد نیاز جهت حفاظت از خوردگی در بسترهای پراکنده ، امکان نزدیک شدن بستر آندی به سازه تحت حفاظت بوجود می آید. با توجه به این پراکندگی بستر آندی، میزان جریان های سرگردان کاهش یافته و سیستم حفاظت کاتدی بهره وری بالاتری خواهد داشت. در این نوع از بسترهای آندی ممکن است آندها به صورت تکی و یا مجتمع نصب گردند. بسته به روش نصب آند، مراحل اجرا مانند بستر آندی افقی و یا عمودی است.

1

                           نقشه فنی و اجرای بستر آندی سطحی عمودی مطابق استاندارد IPS – TP 705/706

تماس با ما

تلفن:

02156233930-02156233929
02156232587-02156236590

فکس: 02156230236
ایمیل: info@bornagodaz.com
آدرس:

آدرس: تهران ـ جاده قدیم قم ـ شهرک صنعتی شمس آباد ـ بلوار نارنجستان ـ گلبرگ 2 ـ پلاک 2_کد پستی: 1834174646

 

 

 
 
 
 
   

bornagodaz map

شرکت برنا گداز

شرکت برناگداز در سال 1383 به منظور گسترش فعالیت‌های شرکت برناالکترونیک در بخش تولید انواع آندهای حفاظت کاتدی به عنوان یک شرکت مستقل تأسیس گردید. این شرکت عضو گروه برنا بوده و با تجهیز یک کارخانه مستقل در شهرک صنعتی شمس آباد تهران فعالیت خود را آغاز نمود.

ادامه ...

 

دانلود کاتالوگ جامع برناگداز

تمامی حقوق نزد گروه صنعتی برنا گداز محفوظ است

طراحی و توسعه توسط نونگار پردازش