مشتریان ما

لیست مشتریان

  • شركت برناگداز به عنوان توليدكننده انواع آندهاي حفاظت كاتديك در اكثر وندورليست هاي  شركت هاي نفت و گازي حضور دارد و در صنايع دريايي نيز داراي سابقه دريافت گواهينامه GL , BV و دارنده گواهينامه ICS از موسسه رده بندي ايرانيان و ACS از موسسه رده بندي آسيا مي باشد.
  • ليست برخی از مشتريان شركت برناگداز در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به شرح زير مي باشد.
پتروشيمي آبادان
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 پالايش نفت امام خميني شازند پالايش نفت تبريز
پتروشيمي بندر امامخطوط و لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خوزستانپايانه هاي نفتي ايرانشركت كالاي پتروشيمي
پتروشيمي شازندشركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (منطقه شمال) نفت و گاز پارس جنوبي مركز تحقيقات جهاد دانشگاهي
پتروشيمي كرمانشاهپالايش گاز فجر جم نفت و گاز اروندان پالایشگاه گاز خانگیران
نفت و گاز زاگرس جنوبی پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی آریا ساسول پتروشيمي آبادان
مهندسي لوله پي گستر ذوب آهن اردبيل برق صنعت ايستا آب و نيروي ايران
مديريت توليد برق بيستون گردآوران فراشبند نفت و گاز اروندان آرادان شمال شرق
تهران جوان رهام كنترل آراد پارس جوش آروين سازه گستر
جندي شاپور مهندسي فرجام سپهر آريا پاك استيل آرين تجهيز نفت
 خطوط لوله توانا شركت كالاي پتروشيمي نوانديش پولادسازان آلتون دژ شرق
پوشش سيستم جنوب پتونيا سازنديش آي.جي.اس
تجهيز خطوط پارس پترو پولاد صافاب خراسان اروند شار
پي جي پارس پايش صنعت مهندسي فراصنعت بان اصفهان نيرو
سازه صنعت كاران منشور صنعت پارس نفت و گسترش پارس صنايع تأسيسات اصفهان
 گروه توليدي – صنعتي پودر ايران مهندسي راهسازان فارس  

ليست برخی از مشترين شركت برناگداز در صنايع دريايي به شرح زير مي باشد:

دانشگاه صنعتي اصفهانفني شناوري پرشياپرشيا هرمزپارسا كارا
درياي برناكارانتوس درياشركت ستاره سرخ هرمزگانبالياي شمال
 نگين سبزهوشمند سازان جهانهدف نوين بندرنيروي انتظامي بوشهر
زنگار پايا صنعت پرشينشفق هرمز مهربحر گسترش هرمزماهان مارين كيش
مركز تحقيقات جهاد دانشگاهيكشتيراني درياي خزرمرواريد پارسيان كيشكشتيراني درياي طلايي پارسيان
 فني و مهندسي مهر ماهشهركوشش ورزان بندرصنايع دريايي شهيد تمجيديسازنديش
مهاب صنعت خزركولر هوايي آبانصنعتي دريايي ايران (صدرا)سازه صنعت كاران
مهندسي فراصنعت بانفراساحل ايرانعمران ساحلسپهر دريا جنوب
مهندسي فرجام سپهر آرياگروه تخصصي شهيد رجاييفراساحل پارسيانشركت سپهر رزموند