عضویت در وندورلیست ها

تاییدیه ملی گاز

شرکت برناگداز در سال 1395 موفق به دریافت گواهی صلاحیت شرکت های تولید کننده در زمینه تولید انواع آند سیلیکونی، آند منیزیم، آند روی و آند MMO را از شرکت ملی گاز ایران دریافت نمود.