طراحی حفاظت کاتدیک

استقرار سیستم حفاظت کاتدیک آند وایری

شبکه آند وایری: آندهای وایری به طور معمول برای لوله های مدفون، مخازن دفنی و در برخی موارد جهت بستر آندی کف مخازن استفاده می شوند. به واسطه فاصله نزدیک…

استقرار سیستم حفاظت کاتدیک آند وایری
استقرار سیستم حفاظت کاتدیک آندی کف

مبانی خوردگی و حفاظت کاتدیک آند آلومینیوم دستبندی: آندهای دستبندی فداشونده بصورت رایج از آلیاژهای آلومینیوم ساخته می‎شود که تصمیم‌گیری در این مورد...

استقرار سیستم حفاظت کاتدیک آندی کف
استقرار سیستم حفاظت کاتدیک چاه عمیق

آند سیلیکون (چدن پر سیلیسیم High silicon cast iron anode): این آند دارای ترکیبات سیلیسیم و کروم می باشد که دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی است...

استقرار سیستم حفاظت کاتدیک چاه عمیق
استقرار سسیتم حفاظت کاتدیک سطحی افقی

پیل زمینی روی و کاربرد آن: پیل زمینی روی (زینک ارتینگ سل) متشکل از دو یا چهار الکترود روی است که ترکیبات تشکیل دهنده آن مانند آند روی می باشد.…