صنایع استخراج فلز

دسته بندی : آند DSA
صنایع استخراج فلز

استخراج الکتریکی روشی است که به وسیله آن فلزات را از پساب ها به منظور استفاده مجدد یا فروش آن ها بازیافت می کنند....

صنایع استخراج فلز :

استخراج الکتریکی روشی است که به وسیله آن فلزات را از پساب ها به منظور استفاده مجدد یا فروش آن ها بازیافت می کنند. آندهای سرب و آندهای MMO در صنعت استخراج الکتریکی دو انتخاب متداول می باشند. با این وجود، آند سرب دارای معایبی نظیر آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین، مصرف انرژی بالا، شکنندگی، اتلاف سرب، مشکل تولید اشکال مختلف و تخریب راحت پوشش است. از آنجا که آند MMO برای استخراج فلزات گزینه ای با آلودگی کمتر و صرفه جویی بیشتر انرژی نسبت به آند سربی است، با افزایش نگرانی های زیست محیطی و کنترل بیش از پیش آلودگی، از آن ها به صورت گسترده تری در صنعت استخراج الکتریکی استفاده می شود.

این نوع از آندهای MMO فقط در سیستم بازیافت فلزی استفاده می شوند. این سیستم از آندهای MMO غوطه ور در بستری سیال از ذرات نارسانا (مهره های شیشه ای خنثی) تشکیل شده است. سیستم بازیافت فلزی برای بازیابی موثر فلزات از محلول های رقیق استفاده می شود، جایی که الکترولیز رایج را نمی توان در نظر گرفت.

فلزات مس (Cu)، نیکل (Ni)، روی (Zn) و کبالت (Co) را می توان با این روش بازیافت نمود. این روش در بازیابی الکترولیت‌های پایه سیانید از طلا، نقره، مس، روی و کادمیوم که سیانید به علت افزایش بازدهی آندها به صورت الکتروشیمیایی از بین رفته است نیز استفاده می شود. ورق فلزات مختلف در ولتاژهای مختلف به طوری که اگر ولتاژهای مختلف اجازه دهد تمام فلزات از یک پساب مخلوط فلزی بازیابی شود.

شرکت برناگداز، آندهای MMO مورد پذیرش در صنعت استخراج الکتریکی فلزات را تولید می کند و توانایی عرضه عمده این آندها و تعمیر و پوشش مجدد آن ها را دارد.

آند DSA
صنایع استخراج فلز
صنایع استخراج فلز

منیزیم رایج ترین آند فداشونده می باشد