سیستم آنتی فولینگ

دسته بندی :محصولات صنایع دریایی
سیستم آنتی فولینگ

هدف از بکارگیری سیستم آنتی فولینگ، جلوگیری از انسداد در سیستم‌های خنک‌کننده آب دریا است که در اثر تشکیل ارگانیزم‌های دریایی عمدتاً بارناکل‌ها (Barnacles)...

سیستم آنتی فولینگ

هدف از بکارگیری سیستم آنتی فولینگ، جلوگیری از انسداد در سیستم‌های خنک‌کننده آب دریا است که در اثر تشکیل ارگانیزم‌های دریایی عمدتاً بارناکل‌ها (Barnacles) و ماسل‌ها (Mussels) ایجاد می شود. رفع انسداد بسیار گران و زمانبر است به ویژه زمانی که سراسر مقطع لوله نیاز به تمیز شدن یا تعویض داشته باشد. این پدیده زمانی خطرناکتر می‌شود که والوهای دریایی و دیگر بخش‌های مهم دستگاه‌های تحت تأثیر قرار گرفته، قابلیت و ایمنی شناور را در معرض خطر قرار می‌دهند. هر انسداد جزیی می‌تواند نتیجه وخیمی در پی داشته باشد، عملکرد موتورها در دماهای خیلی بالا را باعث شده و به طور قابل توجهی مصرف سوخت را افزایش دهد. این پدیده به طور مستقیم بر هزینه بهره‌برداری و سودبخشی شناور تحمیل می‌شود.
این سیستم بر پایه اصل الکتروشیمیایی استوار بوده و معمولاً شامل جفتی از آندهای مسی و آلومینیمی است که در سی‌چست‌ها یا صافی‌های دریایی نصب شده و با استفاده از کابل به یک تابلوی کنترل (Control Panel)متصل می‌شوند. در مورد لوله‌های کوپرونیکل (حاوی نیکل و مس) یک آند آهنی به جای آند آلومینیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در عمل، آند مسی یون‌هایی را تولید می‌کند که توسط جریان آب دریا حمل شده و محیطی را ایجاد می‌کند که بارناکل‌ها و ماسل‌ها امکان رسوب و تکثیر نداشته باشند.
در طول مدت‌ زمان رسوب که حدود 8 ساعت طول می‌کشد، لاروهای بارناکل‌ها و ماسل‌ها به شدت به حضور مس حساس هستند. توسط ورود یون‌های مس در غلظت‌های خیلی کم‌، حدود ppb 2، سیستم آنتی فولینگ ادامه رسوب را متوقف می‌کند‌. لاروها به جای چسبیدن به سطح سی‌چست‌ها، صافی‌ها و لوله‌های دریایی، بدون ضرر از میان سیستم آب خنک کننده به سمت نقطه تخلیه عبور می‌کنند.
بدون حمایت سیستم آنتی فولینگ، لوله‌ها توسط ارگانیزم‌ها پوشیده شده که منجر به انسداد جزیی یا کلی گشته و بازدهی سیستم خنک کننده آب دریا کاهش می‌یابد.
عملکرد یون‌های مس توسط هیدروکسید آلومینیم ایجاد شده توسط آندهای آلومینیومی که یون‌های مس آزاد شده را انباشته می‌کنند، تقویت می‌شود. این توده مس- هیدروکسید آلومینیم به‌ شدت ژلاتینی از درون سیستم منتقل شده و منجر به پراکنده شدن از داخل مناطق بسته با حرکت آهسته به سطوح لوله‌ها که لاروهای دریایی اغلب دوست دارند درآنجا رسوب یابند، می‌شود.
به عنوان یک نتیجه، لاروهای دریایی رسوب نمی‌یابند و در عوض مستقیم به سمت نقطه تخلیه عبور می‌کنند. همزمان یک لایه نازک از کوپروآلومینیم بر سطوح داخلی لوله‌ها به منظور متوقف کردن خوردگی ساخته می‌شود. پس یک سیستم عملکرد دوگانه از لوله‌های دریایی در برابر خزه زدگی و خوردگی محافظت می‌کند.

محصولات صنایع دریایی
سیستم آنتی فولینگ

هدف از بکارگیری سیستم آنتی فولینگ، جلوگیری از انسداد در سیستم‌های خنک‌کننده آب دریا است که در اثر تشکیل ارگانیزم‌های دریایی عمدتاً بارناکل‌ها (Barnacles) و ماسل‌ها (Mussels) ایجاد می شود.

سیستم آنتی فولینگ