سازه های فلزی

دسته بندی : الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
سازه های فلزی

در سیستم حفاظت کاتدی خط لوله، عموماً از باند باکس جهت اتصال کابل‌های ترانس رکتیفایر به آندها و لوله‌ها استفاده می‌شود....

سازه های فلزی

باند باکس

در سیستم حفاظت کاتدی خط لوله، عموماً از باند باکس جهت اتصال کابل‌های ترانس رکتیفایر به آندها و لوله‌ها استفاده می‌شود. از طریق باند باکس می‌توان پتانسیل خط لوله نسبت به خاک، جریان خط لوله، جریان سرگردان عبور کننده از خط لوله، مقاومت اتصالات عایقی و غیره را اندازه‌گیری نمود.

باند باکس‌های برناگداز بر اساس تقاضا از ورق آهنی با ضخامت 2 یا 3 میلی‌متر و در دو اندازه 150×200×400 و 150×300×380 میلی‌متر با IP54 ساخته می‌شوند.

 • قطعات و قسمت های مختلف باند باكس عبارتند از:
 •       چهار عدد ترمينال برنجی با پايه عايقی رزينی برای باند باكس چهار ترميناله و هشت عدد ترمينال برنجی با پايه عايقی رزينی براي باند باكس هشت ترميناله در داخل جعبه استفاده می‌شود.
 •      دو يا سه عدد تسمه مسی جهت اتصال ترمينال‌ها به يكديگر در باند باكس چهار ترميناله و هشت عدد تسمه مسی جهت اتصال ترمينال‌ها به يكديگر در باند باكس هشت ترميناله مشاهده می‌شود.
 •       دو عدد لولای مخفی مناسب بر روی بدنه نصب می‌گردد. لولای مخفی باعث افزايش ضريب ايمنی و جلوگيری از سرقت می‌شود.
 •       مهره پيچ‌های نصب درب به بدنه از نوع خروسكی می‌باشد.
 •       دور لبه درب يك نوار پلاستيكی چسبانده می‌شود كه آب بندی IP54 را تضمين می‌نمايد.
 • جهت نصب پايه به جعبه، يک صفحه به ضخامت 3 میلی‌متر و ابعاد 125×300 میلی‌متر در قسمت زيرين جعبه مطابق استاندارد با پيچ های گالوانيزه نصب می‌شود.
 • تست پوینت
 • از طریق تست پوینت می‌توان پتانسیل خط لوله نسبت به خاک را اندازه‌گیری نمود. تست پوينت‌های برناگداز در انواع مختلف و بر اساس سفارش ساخته می‌شوند. پايه تست پوينت از لوله آهنی به قطر 75، 100 يا 150 ميلیمتر (مطابق درخواست) توليد می‌شود. سايه‌بان از ورق آهنی به ضخامت 2 يا 3 ميليمتر در نظر گرفته می‌شود.
 •  قطعات و قسمت‌های مختلف تست ‌پوینت عبارتند از:
 •       مطابق درخواست، 1، 2 يا 4 عدد ترمينال برنجی (پيچ و مهره برنجی مناسب) در داخل تست پوينت نصب می‌گردد.
 •       برای نصب مناسب در داخل فنداسيون بتونی، سه ميله آهنی به عنوان شاخک در پايين پايه قرار می‌گیرد.
 •       براي ورود و خروج مناسب و راحت كابل، یک سوراخ مناسب در پايين پايه لوله آهنی تعبيه شده است.
 • مارکر
 • برای نشان دادن مسير خط لوله و مكان ابتدايی و انتهايی بستر حفاظت کاتدی از ماركر استفاده می‌گردد. پايه مارکر از لوله آهنی به قطر 75، 100 يا 150 ميلی‌متر (مطابق درخواست) توليد مي‌شود. سايه‌بان نیز از ورق آهنی به ضخامت 2 يا 3 ميليمتر ساخته می‌شود.
سازه های فلزی

شرکت برناگداز مطابق درخواست، از روش‌های زير به عنوان پوشش یا رنگ باند باکس، تست‌پوینت‌ و مارکرها می‌تواند استفاده نماید:

 •       گالوانيزه گرم
 •       انواع رنگ مخصوص كوره‌ای با زير‌سازی فسفاته يا كروماته
 •       انواع رنگ مخصوص اپوكسی يا الكيدی با زيرسازی سندبلاست
الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
سازه های فلزی
برناگداز

در سیستم حفاظت کاتدی خط لوله، عموماً از باند باکس جهت اتصال کابل‌های ترانس رکتیفایر به آندها و لوله‌ها استفاده می‌شود.