زینک ارتینگ سل

دسته بندی :الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
زینک ارتینگ سل

در نقاطي از خطوط لوله كه جهت عايق نمودن دو قسمت از لوله از كيت عايق در محل فلنج استفاده مي شود، ممكن است در اثر القاء و يا وقوع صاعقه، اختلاف....

زینک ارتینگ سل

زینک ارتینگ سل

در نقاطي از خطوط لوله كه جهت عايق نمودن دو قسمت از لوله از كيت عايق در محل فلنج استفاده مي شود، ممكن است در اثر القاء و يا وقوع صاعقه، اختلاف پتانسيل زيادي بين دو قسمت فلنج بوجود آيد كه در نتيجه آن عايق فلنج تخريب مي گردد. در اين نقاط براي جلوگيري از بروز اين گونه مشكلات از آندهاي روي بعنوان الكترود زمين استفاده مي شود. تركيب شيميائي اين الكترودها مشابه آندهاي روي خاکی (نوع 2) بوده و بر طبق استاندارد ASTM-B418 توليد مي گردند. پيل هاي اتصال زمين مي تواند دوتایی و يا چهارتایي باشند و مجموعه آنها در مانند آندهای روی خاکی در پشت بند مخصوص قرار می گیرند.
از آندهاي روي نبايد در محيط هاي قليائي (با pH بالاتر از 2/9) و در محيط هاي اسيدي (با pH پائين تر از 5) و در دماي بالاتر از 60 درجه سانتي گراد استفاده نمود.

معمولاً براي اتصال از كابل مسي با مقطع mm2 10 يا mm2 16 استفاده مي شود كه كابل مسي به اینزرت فولادي داخل الكترود جوش داده مي شود. محل اتصال كابل مسي و ميله فولادي با رزين اپوكسي پوشانده مي شود.

مشخصات ابعادی و وزن زینک ارتینگ سل

W
(mm)

L
(mm)

Weight
(Kg)

Code NO.
4091422/11110 EBC
30152520/10100 EBC
36152526/13130 EBC
40152534/17170 EBC
45152544/22220 EBC

 

الکترود مرجع و تجهیزات جانبی حفاظت کاتدیک
زینک ارتینگ سل
زینک ارتینگ سل

در سیستم حفاظت کاتدی خطلوله، عموماً از باند باکس جهت اتصال کابل‌های ترانس رکتیفایر به آندها و لوله‌ها استفاده می‌شود.