زینک ارتینگ سل(مبانی خوردگی و حفاظت کاتدیک)

پیل زمینی روی و کاربرد آن:

پیل زمینی روی (زینک ارتینگ سل) متشکل از دو یا چهار الکترود روی است که ترکیبات تشکیل دهنده آن مانند آند روی می باشد. تركيب شيميائي اين الكترودها مشابه آندهاي روي خاکی بوده و برطبق استاندارد ASTM B418 (Type 2) توليد مي‌گردند.مجموعه این پیلها مانند آندهای روی خاکی در پشت‌بند (معمولاً حاوی 75% گیبسوم، 20% بنتونیت و 5% سولفات سدیم) قرار می‌گیرند. موارد استفاده پیل زمین روی در محل فلنج های لوله های زیر زمینی به رو زمینی که دارای کیت عایقی (به جهت حفاظت کیت عایقی در برابر ولتاژ های آنی با مقادیر بالا، رعد و برق و جلوگیری از ایجاد قوس الکتریکی بین دولبه فلنج در محیط های دارای گازهای قابل انفجار ( این امر بوسیله هم پتانسیل نمودن دو لبه فلنج حاصل می گردد) به کار می روند)، رفع اثرهای القایی شبکه فشار قوی برق و … می باشد.

روش نصب زینک ارتینگ سل:

نحوه اجرای پیل زمینی روی مانند آند پراکنده در بستر سطحی عمودی می باشد که کابل های پیل زمینی روی به سازه مورد نظر متصل می شود. نحوه اجرا و جداول مربوطه به همراه شکل ظاهری آن در زیر آمده است:

 

                             جدول سایز بندی و وزن پیل زمین روی به همراه شکل ظاهری، شمایی از اتصال کابل و بسته بندی زینک ارتینگ سل

Zn pil jhk

zn pil1j

                                                                             نقشه جنرال اجرای پیل زمین روی بر روی فلنچ دارای کیت عایقی

 

ملزومات طراحی و نصب زینک ارتینگ سل:

  • بهتر است که پیل زمین روی به جهت عملکرد صحیح آب دهی گردد.
  • در خصوص آب دهی پیل زمینی روی از آب بدون کلر استفاده شود.
  • بهتر است برای بازگرداندن خاک محیط به محل دفن پیل زمینی روی از خاک نرم استفاده گردد.
  • از پیل زمینی روی نباید در محیط های قلیایی (با pH بالاتر از 9/5) و محیط های اسیدی (با pH پایین تر از 5) و در دمای بالاتر از 60 درجه سانتیگراد استفاده نمود.
  • براي اتصال، از كابل مسي با سطح مقطع mm2 10 ياmm216 استفاده شده و این كابل به هسته فولادي داخل الكترود جوش داده مي‌شود. محل اتصال كابل مسي و ميله فولادي با رزين اپوكسي پوشانده مي‌شود.