زینک آند بدنه شناور

دسته بندی : محصولات صنایع دریایی
زینک آند بدنه شناور

زینک آندها برای حفاظت بدنه شناورها در آب های شیرین و شور به کار می روند. استانداردهای متداول زینک آند شامل....

آند روی

زینک آند بدنه شناور

زینک آندها برای حفاظت بدنه شناورها در آب های شیرین و شور به کار می روند. استانداردهای متداول زینک آند شامل ASTM-B 418، BS 7361، DNV-RP-B401، IPS-M-TP-750، NORSOK M-503 و MIL-A-18001K می باشند.

Alloy Type3
Element
2.5 – 5.75
Zinc (%)
0.014 – 0.040
Indium (%)
0.12 max
Silicon (%)
0.09 max
Iron (%)
0.003 max
Copper (%)
0.002 max
Cadmium (%)
Remainder
Aluminum (%)

براساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در زینک آندها باید از جنس فولاد گالوانیزه باشد.
برطبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز زینک آند حدود 05/1- ولت نسبت به الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره، ظرفیت الکتروشیمیایی آن حداقل A.h/kg 780 و سرعت مصرف آن حداکثر kg/A.year 25/11 است. راندمان زینک آندها نیز حدود 90% می باشد (دستور العمل آزمون الکتروشیمیایی زینک آند و محاسبات مربوطه در استاندارد DNV-RP-B401 ذکر شده است).

Environment : Sea water
Electrochemical Properties
2500
Electrochemical Capacity (A.h/kg)
1.1-
Open Circuit Potential (V)
(Respect to Ag/AgCl Reference Electrode)
90
Efficiency (%)

پتانسیل نسبی بین زینک و آهن به درجه حرارت بستگی دارد. در درجه حرارت های بالاتر از درجه حرارت محیط، اختلاف پتانسیل بین آهن و زینک کاهش می یابد. در بعضی از آب ها در درجه حرارت های بالاتر از 50 درجه سانتیگراد پلاریته بین آهن و زینک عکس می شود. یعنی زینک نسبت به آهن از لحاظ پتانسیل، کاتدی تر شده و نه تنها به صورت فداشوندگی قادر به حفاظت از آهن نمی باشد بلکه باعث خوردگی سریع تر آن نیز می شود. بنابراین در محیط های آبی با درجه حرارت های بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نباید از زینک برای حفاظت آهن استفاده نمود.

محصولات صنایع دریایی
زینک آند بدنه شناور
زینک آند بدنه شناور

آندهای MMO برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش تشکیل شده‌اند.