دستورالعمل های نصب تجهیزات حفاظت کاتدیک

نصب ترانسفورمر رکتیفایر حفاظت کاتدیک

نصب ترانسفورمر رکتیفایر نصب ترانسفورمر رکتیفایر بر روی فوندانسیون مطابق مراحل زیر انجام می پذیرد: یک فوندانسیون مسلح بتنی به ابعاد 30×100×150 سانتیمتر که داخل آن لوله های گالوانیزه جهت…

نصب ترانسفورمر رکتیفایر حفاظت کاتدیک
کابل‌های حفاظت کاتدیک

تجهیزات جانبی سیستم‌های حفاظت کاتدی / کابل‌های حفاظت کاتدی: کابل های مورد استفاده در سیستم حفاظت کاتدی به طور معمول، تک رشته نیمه افشان (7 رشته) با روکش های روبرو…

ذغال کک (Coke Breeze)

تجهیزات جانبی سیستم‌های حفاظت کاتدی / ذغال کک پترولیوم و متالورژی: آندهای تزریق جریان معمولاً در بسترهای آندی افقی (در زمانی که هیچ محدودیت محیطی وجود ندارد) یا بسترهای آندی…

مفصل ها (Splice Kit)

تجهیزات جانبی سیستم‌های حفاظت کاتدی / مفصل‌ها: از مفصل ها جهت عایق کردن انشعاب کابل های سیستم حفاظت کاتدی استفاده می شود (مانند بسترهای سطحی، چاهی، اتصال کابل به شبکه…

مفصل ها (Splice Kit)
تجهیزات ارتینگ

تجهیزات جانبی سیستم‌های حفاظت کاتدی / تجهیزات ارتینگ: برای ایستگاه های حفاظت کاتدی دارای ترانسفورمر رکتیفایر، سیستم ارتینگ جداگانه در نظر گرفته می شود. سیستم ارتینگ ایستگاه حفاظت ...

پرایمر و هندی کپ

تجهیزات جانبی سیستم‌های حفاظت کاتدی / پرایمر و هندی کپ: محل هایی که کابل به سازه تحت حفاظت متصل شده و در الکترولیت مدفون می باشد، به دلیل شار جریان…

پرایمر و هندی کپ
اتصال کابل به روش پین بریزینگ

تجهیزات جانبی سیستم‌های حفاظت کاتدی / اتصال کابل به روش پین بریزینگ (Pin Brazing) برای اتصال کابل به سازه تحت حفاظت مانند خط لوله ها، می توان از روش پین…

اتصال کابل به روش پین بریزینگ
جوش حرارتی

تجهیزات جانبی سیستم های حفاظت کاتدی / جوش حرارتی: برای اتصال کابل به سازه تحت حفاظت کاتدی به طور متداول از جوش حرارتی استفاده می نمایند. بنابراین جهت انجام این…

جوش حرارتی
پلاریزیشن کوپن

پلاریزیشن کوپن تجهیزی است که برای اندازه گیری سطح پتانسیل پلاریزاسیون استفاده می شود. پلاریزیشن کوپن تشکیل شده است از یک باکس که به طور معمول...

الکترود مرجع روی (Zinc)

برای اندازه گیری پتانسیل سازه های داخل الکترولیت، می توان از الکترودهای خالص روی استفاده کرد. از این نیم پیل ها به دلیل طول عمر زیاد آنها در سازه های…

الکترود مرجع روی (Zinc)
الکترودهای مرجع

برای بررسی عملکرد سیستم های حفاظت کاتدی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق مختلفی وجود دارد، که هریک از این تجهیزات برای کاربرد مشخصی ساخته...

الکترود مرجع نقره / کلرید نقره

این نیم پیل از یک الکترود پلاتین با روکش نقره ساخته می شود. محلول استفاده شده در آن KCl اشباع شده و یا محلول 3/5 مولار KCl می باشد. از…

الکترودهای مرجع
الکترود مرجع مس / سولفات مس

الکترود مرجع مس / سولفات مس: این نیم پیل از یک میله مسی خالص در محلول اشباع شده سولفات مس تشکیل شده است. از نیم پیل مس/سولفات مس برای اندازه…

تابلوی توزیع برق ایستگاه حفاظت کاتدی

با توجه به اینکه ترانسفورمر رکتیفایرها خارج از ساختمان های توزیع برق نصب می گردند و همچنین ممکن است چند ترانسفورمر رکتیفایر در داخل یک ایستگاه نصب...

تابلوی توزیع برق ایستگاه حفاظت کاتدی
مارکر بستر آندی (Groundbed Marker)

شکل ظاهری مارکر بستر آندی مانند تست پست مارکر بوده، با این تفاوت که محلی جهت اتصال کابل در آن تعبیه نشده است. نشان دهنده بستر آندی برای مشخص نمودن…

مارکر بستر آندی (Groundbed Marker)
تست پست مارکر

تست پست مارکر (Test Post Marker) از تست پست مارکرها جهت اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه تحت حفاظت استفاده می گردد. تست پست مارکرها به طور معمول از جنس کربن استیل…

مارکر
جعبه کنترل جریان

جعبه کنترل جریان :(Current Control Box) جعبه کنترل جریان مانند جعبه تقسیم می باشد با این تفاوت که داخل آن مقاومت متغیر نصب شده است. ابعاد جعبه کنترل جریان بر…

جعبه کنترل جریان
جعبه تقسیم (Junction Box)

جعبه تقسیم (Junction box): جعبه های تقسیم یکی از اجزا اصلی تشکیل دهنده سیستم های حفاظت کاتدی فدا شونده و تزریق جریان می باشند. در سیستم حفاظت کاتدی خط لوله،…

جعبه تقسیم (Junction Box)