الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره

دسته بندی :محصولات صنایع دریایی
الکترود مرجع نقره-کلرید نقره

الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره از یک الکترود نقره که سطح آن با کلرید نقره توسط روش های حرارتی یا الکترولیتی پوشش داده شده است، تشکیل می شود. این الکترود درجه بالایی ...

الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره :

 

الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره از یک الکترود نقره که سطح آن با کلرید نقره توسط روش های حرارتی یا الکترولیتی پوشش داده شده است، تشکیل می شود. این الکترود درجه بالایی از پایداری را نشان می دهد. الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره به طور مستقیم در آب دریا یا آب های رودخانه ای شور به کار می رود. در کاربردهای دیگر مانند فولاد در بتن، از الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره/ کلرید پتاسیم استفاده می شود.

الکترودهای مورد استفاده در آب دریا به منظور محافظت مکانیکی در محفظه هایی قرار می گیرند و جهت برقرار شدن تماس با الکترولیت، سوراخ هایی بر روی این محفظه ها ایجاد می شود. این الکترودها پیش از استفاده باید به مدت چند ساعت در آب دریا غوطه ور شوند. انتهای کابل الکترودها به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه شدن به خوبی عایق می شود.

الکترودهای مرجع نقره/ کلرید نقره در زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرند، باید در محلول اشباع کلرید پتاسیم نگه داشته شوند.

محصولات صنایع دریایی
الکترود مرجع نقره / کلرید نقره
الکترود مرجع نقره | کلرید نقره