آند فداشونده روی

دسته بندی : آند فداشونده
آند فداشونده روی

آندهای فداشونده روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند...

آند فداشونده روی :

آندهای فداشونده روی برای حفاظت سازه‌های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می‌روند. البته این آندها برای حفاظت سازه های مدفون در خاک نیز استفاده می‌شوند. استانداردهای متداول آندهای فداشونده روی شامل ASTM-B 418، BS 7361، DNV-RP-B401، IPS-M-TP-750، NORSOK M-503 و MIL-A-18001K می‌باشند.

آندهای روی از لحاظ ترکیب شیمیایی و نوع کاربرد به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1) آلیاژ دریایی روی (Type I) که برای به کارگیری در آب دریا طراحی شده است.

2) آلیاژ استاندارد روی (Type II) که برای به کارگیری در آب شیرین و خاک فرمول بندی شده است.


Alloy Type II

Alloy Type I

Element

0.005 max

0.1 – 0.5

Aluminum (%)

0.003 max

0.025 – 0.07

Cadmium (%)

0.0014 max

0.005 max

Iron (%)

0.003 max

0.006 max

Lead (%)

0.002 max

0.005 max

Copper (%)

0.1 max

All others (%)

Remainder

Remainder

Zinc (%)

براساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آندهای فداشونده روی باید از جنس فولاد گالوانیزه باشد.

برطبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند فداشونده روی حدود 05/1- ولت نسبت به الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره، ظرفیت الکتروشیمیایی آن حداقل A.h/kg 780 و سرعت مصرف آن حداکثر  kg/A.year 25/11 است. راندمان آندهای فداشونده روی نیز حدود 90% می‌باشد (دستور العمل آزمون الکتروشیمیایی آند فداشونده روی و محاسبات مربوطه در استاندارد DNV-RP-B401 ذکر شده است.)


Sea Water Environment

Electrochemical Properties

780

Electrochemical Capacity. A.h/kg

-1.05

Open Circuit Potential. V 
(Respect to Ag/AgCl Reference Electrode)

90

Efficiency (%)