آند سرب-نقره

دسته بندی :محصولات صنایع دریایی
آند سرب-نقره

آندهاي سرب – نقره براي استفاده در سيستم هاي تزريق جريان حفاظت كاتديك از متريال با درجه خلوص بالاطراحي و ساخته مي‌شوند.بيشترين کاربرد آنها در....

آند سرب-نقره:

آندهاي سرب – نقره براي استفاده در سيستم هاي تزريق جريان حفاظت كاتديك از متريال با درجه خلوص بالاطراحي و ساخته مي‌شوند.بيشترين کاربرد آنها در صنايع دريايي به خصوص در حفاظت کشتي ميباشد.

 
محصولات صنایع دریایی
آند سرب-نقره:
آند سرب-نقره

آندهای سرب - نقره برای استفاده در سيستم های تزريق جريان حفاظت كاتدی طراحي شده است.