آند تیتانیمی پلاتینایز
(Platinized Titanium Anode)

دسته بندی : آند تزریق جریان
آند تیتانیمی پلاتینایز

آندهای تیتانیمی پلاتینایز برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش ساخته شده‌اند....

آند تیتانیمی پلاتینایز
(Platinized Titanium Anode):

 آندهای تیتانیمی پلاتینایز برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش ساخته شده‌اند. تیتانیم به عنوان فلز پایه استفاده شده و لایه‌ای بسیار نازکی از پلاتین بر روی آن اعمال می‌شود. تیتانیم به عنوان بدنه آند و هادی و پوشش پلاتین به عنوان عنصر فعال آند عمل می‌کند. فلز پایه می‌تواند در شکل‌های مختلی از جمله میله، لوله، توری و … مورد استفاده قرار گیرد. ضخامت متداول پوشش پلاتین حدود 2.5 میکرون بوده ولی در صورت استفاده از این آندها در محیط‌های سخت‌تر، این ضخامت باید تا حدود 5 میکرون افزایش یابد.

ضخامت پوشش پلاتین و دانسیته جریان خروجی آند میزان عمر مفید آند را تعیین می‌کنند. حداکثر ولتاژ در فصل مشترک آند و محیط در محیط‌های حاوی یون کلر نباید از 8 ولت تجاوز نماید زیرا در ولتاژهای بالاتر امکان خوردگی موضعی قسمت‌های بدون پوشش آند وجود دارد. آندهای تیتانیمی پلاتینایز نباید در محیط‌های حاوی یون فلوراید مورد استفاده قرار گیرد زیرا اکسید تیتانیم در این گونه محیط‌ها حل شده و پسیواسیون آندی نمی‌تواند از فلز پایه محافظت نماید.

دانسیته جریان خروجی و نرخ مصرف آندهای تیتانیمی پلاتینایز به صورت جدول زیر است:

خواصمقدار
حداکثر دانسیته جریان خروجیA/m2 3000
دانسیته جریان خروجی متداولA/m2 1000 – 100
نرخ مصرف

g/A.Year 0.01

(د دانسیته جریان A/m2 550)

مزیت اصلی آندهای تیتانیمی پلاتینایز این است که می‌توانند با سرعت مصرف خیلی پایین در دانسیته جریان‌های بالا کار نمایند. هم‌چنین این آندها سبک‌تر و کوچک‌تر از آندهای مرسوم هستند.    

آند تزریق جریان
آند تیتانیمی پلاتینایز
(Platinized Titanium Anode)
آند تیتانیومی پلاتینایز

آندهای دستبندی فداشونده بصورت رایج از آلیاژهای آلومینیوم ساخته می‎شود