آند تزریق جریان

دسته بندی : آند تزریق جریان
آند سرب-نقره

آند سرب - نقره هر چند که سرب خالص به عنوان یک آند در آب دریا مورد آزمایش قرار گرفته است، اما از آنجا که فیلم PbCl2 زیر....

دسته بندی : آند تزریق جریان
آند چدنی پر سیلیس

آند چدنی پر سیلیس (High Silicon Cast Iron Anode) آندهای چدنی پرسيليس برناگداز متداول‌ترین آندهای مورد ...

دسته بندی : آند تزریق جریان
آند تیتانیمی پلاتینایز

آندهای تیتانیمی پلاتینایز برناگداز از دو بخش فلز پایه و پوشش ساخته شده‌اند....

دسته بندی : آند تزریق جریان
آند MMO

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند...