آند تزریق جریان سیلیکون و ملزومات طراحی

 

آند سیلیکون (چدن پر سیلیسیم High silicon cast iron anode):

این آند دارای ترکیبات سیلیسیم و کروم می باشد که دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی است. نام تجاری این آلیاژ تانتیرون (Tantiron) بوده و مطابق استاندادرهای IPS-M-TP-750/1, BS 1591 , ASTMA518 تولید می گردد. از این آلیاژ در سیستم های حفاظت کاتدی تزریق جریان استفاده می شود. آند سیلیکون از نظر ترکیبات شیمیایی به دو دسته “N” و “C عرضه می شود. تانتیرون “C” معمولا در محیط های دارای خاک اسیدی و قلیایی یا آب دریا و تانتیرون “N” در محیط های دارای خاک خنثی و آب تازه (مخازن آب داغ و …) مورد استفاده قرار می گیرد. بطور معمول آندهای سیلیکونی در دوسایز 60×2 و 60×3 اینچ تولید می شوند. این آند مطابق با هندسه ذیل در تمامی بسترهای آندی اعم از سطحی، چاهی و پراکنده و … استفاده می شود. لازم به ذکر است تشریح انواع بسترهای آندی در بخش‌ مربوط به طراحی حفاظت کاتدیک گردآوری شده است.

Si5            Si

                                                                آنالیز شیمیایی آند سیلیکون براساس استانداردهای (IPS-M-TP-750/1, BS 1591, ASTM A518)

                                                                  Si2

اتصال الکتریکی کابل به آند از نوع Lead Caulking می باشد که ضمن اتصال محکم و مطمئن دارای کمترین افت ولتاژ در محل اتصال می باشد (حداکثر 0/3 ولت در جریان 10 آمپر).

چگالی جریان این آندها و همچنین میزان مصرف آنها متاثر از شرایط محیطی نصب این نوع از آندها می باشد. جدول ذیل مقادیر چگالی جریان و نرخ خوردگی آندهای سیلیکونی را در الکترولیتهای مختلف شامل ذغال کک، آب شیرین و آب دریا نشان می دهد.

                                                                                             Si1

ملزومات طراحی:

  • ابعاد و نوع کابل آند سیلیکونی با نظر طراح و سازنده ممکن متفاوت باشد.
  • آند سیلیکون ممکن است مطابق درخواست با ذغال کک بکفیل گردد که ابعاد و درصد ذغال کک توسط متقاضی مشخص می گردد. این نوع از آندها کنیستر شده نامیده می شوند.
  • به طور معمول خروجی جریان آندهای 60×3 اینچ در بکفیل ذغال کک 3 آمپر و خروجی جریان آندهای 60×2 اینچ در بکفیل ذغال کک 2 آمپر برای طول عمر 25 سال در نظر گرفته می شود.
  • مرکز کننده آند (Anode Centralizer) مطابق شکل ذیل، برای تثبیت موقعیت آندهای نصب شده درون چاه و یا آندهای کنیستر شده استفاده می شود.

  • همچنین مرکز کننده آند از جنس مواد عایق می‌تواند در چاه های آندی استفاده شود که بطور معمول جنس آنها پلی اتیلن می باشد.

Si3                          آند سیلیکونی کنیستر شده با ذغال کک                                                

                                    آند سیلیکون (چدن پر سیلیسیم High silicon cast iron anode)