آند تزریق جریان سرب-نقره

 

آند تزریق جریان سرب-نقره:

سرب خالص به تنهایی قابلیت استفاده به عنوان آند را ندارد. برای رفع این مشکل سرب را با فلزات دیگر ترکیب نموده که حاصل آن تشکیل یک فیلم اکسید محافظ بر روی آن است. ترکیب آند پایه سرب در دو نوع، فلز نقره با درصد ترکیب (92% سرب، 6% آنتیمون و 1% نقره) و دیگری فلز پلاتین با درصد ترکیب (99/5% سرب و 0/5% پلاتین و آنتیمون) صورت می پذیرد. دانسیته جریان آندهای پایه سرب 110 آمپر بر متر مربع است. در زیر جدول نرخ مصرف آندهای پایه سرب در مقاومت های ویژه مختلف الکترولیت آب دریا گردآوری شده است.

                                                                                     pb

آندهای پایه سرب به دلیل نرخ خوردگی پایین و جریان دهی بالا مناسب استفاده در آب دریا و سازه های مجاور در آب شور و نمکی (پایه های اسکله ها، پایل ها، بدنه کشتی ها) می باشند. آندهای پایه سرب در اشکال و سایزهای مختلف ساخته و عرضه می شوند و با توجه به شکل و سایز آند به صورت غوطه ور (مهار شده با طناب) و یا بوسیله تجهیزات مخصوص نگهدارنده در مجاورت سازه تحت حفاظت نصب می گردند.