چاپ کردن این صفحه

زینک ارتینگ سل

چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 00:00

در نقاطي از خطوط لوله كه جهت عايق نمودن دو قسمت از لوله از كيت عايق در محل فلنج استفاده مي شود، ممكن است در اثر القاء و يا وقوع صاعقه، اختلاف پتانسيل زيادي بين دو قسمت فلنج بوجود آيد كه در نتيجه آن عايق فلنج تخريب مي گردد. در اين نقاط براي جلوگيري از بروز اين گونه مشكلات از آندهاي روي بعنوان الكترود زمين استفاده مي شود. تركيب شيميائي اين الكترودها مشابه آندهاي روي خاکی (نوع 2) بوده و بر طبق استاندارد ASTM-B418 توليد مي گردند. پيل هاي اتصال زمين مي تواند دوتایی و يا چهارتایي باشند و مجموعه آنها در مانند آندهای روی خاکی در پشت بند مخصوص قرار می گیرند.
از آندهاي روي نبايد در محيط هاي قليائي (با pH بالاتر از 2/9) و در محيط هاي اسيدي (با pH پائين تر از 5) و در دماي بالاتر از 60 درجه سانتي گراد استفاده نمود.
معمولاً براي اتصال از كابل مسي با مقطع mm2 10 يا mm2 16 استفاده مي شود كه كابل مسي به اینزرت فولادي داخل الكترود جوش داده مي شود. محل اتصال كابل مسي و ميله فولادي با رزين اپوكسي پوشانده مي شود.

 

مشخصات ابعادی و وزن زینک ارتینگ سل

W
(mm)

L
(mm)

Weight
(Kg)

Code NO.
40 914 22/11 110 EBC
30 1525 20/10 100 EBC
36 1525 26/13 130 EBC
40 1525 34/17 170 EBC
45 1525 44/22 220 EBC