Image is not available
Image is not available
Image is not available

برناگداز

تولیدکننده آندهای حفاظت کاتدیک

Slider

آند آلومینیوم

کاربرد اصلی این آندها برای حفاظت کاتدی سازه های فولادی در آب دریا است. اگر چه این آندها در موارد نادر در آب شیرین و یا خاک نیز می توانند قابل استفاده باشند. برای جلوگیری از تشکیل لایه پسیو اکسید آلومینیوم بر سطح آند که باعث کاهش شدید کارایی آند می شود معمولاً در ترکیب شیمیایی آندهای آلومینیوم از عنصری فعال ساز مانند جیوه یا ایندیم استفاده می شود. در گذشته در ترکیب شیمیایی آندهای آلومینیوم بیشتر جیوه بکار برده می شد. اگر چه میزان جیوه موجود در آلیاژ کم بود اما با مصرف بدنه اصلی آند، این مقدار جیوه در ماده بجا مانده و غلظت آن افزایش می یافت که این پدیده مشکلات زیست محیطی بسیاری را در پی داشت. امروزه کاربرد جیوه در آند آلومینیوم تقریباً منسوخ شده و از عنصر ایندیم به عنوان فعال ساز استفاده می شود.
استانداردهای متداول آندهای آلومینیوم شامل BS 7361، DNV-RP-B401، IPS-M-TP-750، NACE-RP0387، NORSOK M-503 و MIL-DTL-24779B می باشند.

 

ترکیب شیمیایی آند آلومینیوم برطبق استاندارد DNV-RP-B401

 

Alloy Type 3 Element
2.5 – 5.75 Zinc (%)
0.014 - 0.040 Indium (%)
0.12 max Silicon (%)
0.09 max Iron (%)
0.003 max Copper (%)
0.002 max Cadmium (%)

Remainder

Aluminum (%)


بر اساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آندهای آلومینیوم باید از جنس فولاد معمولی باشد.
بر طبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند آلومینیوم حدود 1/1- ولت نسبت به الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره، ظرفیت الکتروشیمیایی آن حداقل A.h/kg 2500 و سرعت مصرف آن حداکثر kg/A.year 4/3 است. راندمان آندهای آلومینیوم نیز حدود 90% می باشد (دستورالعمل آزمون الکتروشیمیایی آند آلومینیوم و محاسبات مربوطه در استاندارد DNV-RP-B401 ذکر شده است).

 

خواص الکتروشیمیایی آند آلومینیوم برطبق استاندارد BS 7361

 

Environment : Sea water Electrochemical Properties
2500 Electrochemical Capacity (A.h/kg)
1.1-

Open Circuit Potential (V)

(Respect to Ag/AgCl Reference Electrode)

90 Efficiency (%)

 

همچنین آندهای آلومینیوم شرکت برناگداز مورد استفاده در صنایع دریایی، جکت‌های نفتی و سکوهای فراساحلی با استفاده از کوره ذوب آلومینیوم تحت فرآیند ریخته‌گری در قالب‌های فلزی در اشکال مختلف قرار می‌گیرند.

 

Furnace of aluminum sacrificial anode casting

 

مدارک فنی محصول آند آلومینیوم برناگداز:

نمونه دیتاشیت آند آلومینیوم دستبندی (برسلتی)

نمونه دیتاشیت آند آلومینیوم 2 سوراخه

نمونه دیتاشیت آند آلومینیوم 35 کیلوگرمی (هندسه ذوزنقه‌ای)

نمونه دیتاشیت آند آلومینیوم جکتی (مورد استفاده در صنایع فراساحلی)

نمونه دیتاشیت آند آلومینیوم (هندسه کروی)

نمونه گزارش تست الکتروشیمیایی آند آلومینیوم

نمونه گزارش آزمون آنالیز شیمیایی آند آلومینیوم

Aluminum Anode QCP (Quality test plan)

ITP (Inspection Test Plan) Aluminum Anode

اخذ تأییدیه از مؤسسه رده‌بندی آسیا

اخذ تأییدیه از مؤسسه رده‌بندی ایرانیان

عکس‌های مربوط به خط تولید و پروژه های مهم آند آلومینیوم:

خط تولید ریخته‌گری آلومینیوم

کوره ریخته‌گری آلومینیوم

آند آلومینیوم پروژه KEPCO

آند آلومینیوم پروژه سکوی امیر کبیر

آند آلومینیوم جکتی پروژه صدرا (1)

آند آلومینیوم جکتی پروژه صدرا (2)

 

 

 

 

آند منیزیم

منیزیم رایج ترین آند فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه های مدفون در خاک می باشد.

همچنین آندهای منیزیم برای حفاظت داخلی آبگرمکن ها و مخازن آبی، مبدل های حرارتی، کندانسورها و دیگر سازه هایی که در تماس با آب هستند بکار می روند.
استاندارهای متداول آندهای منیزیم شامل ASTM-B 843،ASTM-G 97 ، BS 7361، IPS-M-TP-750 و NACE-RP0387 می باشند.
آندهای منزیم از لحاظ ترکیب شیمیایی و نوع کاربرد به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
1) آند منیزیم استاندارد (AZ63)
2) آندمنیزیم پتانسیل بالا (M1C)

ترکیب شیمیایی آند منیزیم برطبق استاندارد ASTM-B 843

High Potential Standard Element
0.01 max 5.3 - 6.7 Aluminum (%)
--- 2.5 - 3.5 Zinc (%)
0.5 - 1.3 0.15 - 0.7 Manganese (%)
0.05 max 0.1 max Silicon (%)
0.02 max 0.02 max Copper (%)
0.001 max 0.002 max Nickel (%)
0.03 max 0.003 max Iron (%)
0.3 max 0.3 max All Others (%)
Remainder Remainder Magnesium (%)


براساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آندهای منیزیم باید از جنس فولاد گالوانیزه باشد.
برطبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند منیزیم حدود 7/1- ولت نسبت به الکترود مرجع مس/ سولفات مس است در حالیکه پتانسیل مدار باز آند منیزیم استاندارد حدود 5/1- ولت نسبت به الکترود مرجع مس/ سولفات مس می باشد. ظرفیت الکتروشیمیایی آندهای منیزیم پتانسیل بالا و استاندارد حداقل A.h/kg 1200 و سرعت مصرف آنها حداکثر 7/5 kg/A.year ذکر شده است. راندمان آند منیزیم پتانسیل بالا حدود 50% و راندمان آند منیزیم استاندارد حدود 60% است (دستورالعمل آزمون الکتروشیمیایی آند منیزیم و محاسبات مربوطه در استاندارد ASTM-G 97 ذکر شده است).

 

 

خواص الکتروشیمیایی آند منیزیم برطبق استاندارد BS 7361

High Potential Standard Electrochemical Properties
1200 1200 Electrochemical Capacity (A.h/kg)
1.7- 1.5-

Open Circuit Potential (V)

(Respect to Cu/CuSO4 Reference Electrode)

50 60 Efficiency (%)

 


برای حفاظت کاتدی سازه های مدفون در خاک، استفاده از پشت بند (BackFill) اطراف آند بسیار مطلوب است. وظیفه مواد پشت بند عبارتند از:
1)پایداری پتانسیل آند
2) جلوگیری از پلاریزاسیون آند
3) کاهش مقاومت بین آند و خاک و افزایش جریان خروجی آند
4) با ایجاد خوردگی یکنواخت در آند موجب کاهش خودخوری آند و افزایش بازدهی آن می شود.
معمولاً مواد پشت بند مخلوطی از سنگ گچ (Gypsum) بنتونیت (Bentonite) و سولفات سدیم (sodium sulfate) است.

 

ترکیب شیمیایی مختلف پشت بند آندهای گالوانیک مورد استفاده در خاک برطبق استاندارد IPS-M-TP-750

Resistivity Ohm.cm

  Sodium Sulfate%   Bentonite Clay%   Gypsum% : CaSO4

Molding Plaster

 Hydrated
 250  ---  75  ---  (A) 25
 250  ---  50  ---  (B) 50
 250  ---  50  50 (C) ---
50  5  20  ---  (D) 75


1) ترکیب پشت بند (A) در مناطقی با رطوبت خاک کم مناسب است زیرا بنتونیت موجود در آن خاصیت نگهداری آب را دارد.
2) ترکیب پشت بند (B) بطور متداول برای آندهای روی بکار می رود.
3) ترکیب پشت بند (C) برای آندهای منیزیم و روی در خاک های خیلی مرطوب و باتلاقی مناسب است زیرا بخوبی خود را در اطراف آند نگه می دارد.
4) ترکیب پشت بند (D) دارای مقاومت ویژه پایینی بوده و برای مناطقی با مقاومت ویژه خاک بالا به منظور کاهش مقاومت بین آند و زمین مناسب است.
براساس استاندارد IPS-M-TP-750 دانه بندی مواد پشت بند باید به گونه ای باشد که 100% ذرات آن از الک با حفره های mm 84/0 (مش 20) عبور کرده و 50% ذرات آن روی الک با حفره های mm 15/0 (مش 100) باقی بماند. همچنین رطوبت پشت بند نباید از 5% بیشتر باشد (اگر رطوبت پشت بند زیاد باشد آند در حین انبارداری دچار خوردگی خواهد شد).

 

مدارک فنی آند فداشونده منیزیم برناگداز:

نمونه دیتاشیت آند منیزیم تک سوراخه (آلیاژ استاندارد - 3/5 کیلوگرم) جهت حفاظت کاتدیک کندانسورها

نمونه دیتاشیت آند منیزیم تک سوراخه (آلیاژ استاندارد - 0/5 کیلوگرم)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا - 9 پوندی) جهت حفاظت کاتدیک سازه های مدفون در خاک

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا - 17 پوندی)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه ذوزنقه‌ای و مقطع D شکل (آلیاژ پتانسیل بالا - 32 پوندی)

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه میله‌ای (آلیاژ استاندارد) جهت حفاظت کاتدیک مبدلهای حرارتی و کندانسورها

نمونه دیتاشیت آند منیزیم با هندسه میله‌ای (آلیاژ پتانسیل بالا) جهت حفاظت کاتدیک مبدلهای حرارتی و کندانسورها

نمونه گزارش آنالیز شیمیایی آند منیزیم - آلیاژ استاندارد

نمونه گزارش آنالیز الکتروشیمیایی آند منیزیم - آلیاژ استاندارد

نمونه گزارش آنالیز شیمیایی آند منیزیم - آلیاژ پتانسیل بالا

نمونه گزارش آنالیز الکتروشیمیایی آند منیزیم - آلیاژ پتانسیل بالا

Magnesium Anode ITP

Magnesuim Anode QCP

اخذ تأییدیه از موسسه رده‌بندی ایرانیان

کاتالوگ فنی آند فداشونده منیزیم - نسخه فارسی

کاتالوگ فنی آند فداشونده منیزیم - نسخه انگلیسی

 

آند روی

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند. البته این آندها برای حفاظت سازه های مدفون در خاک نیز استفاده می شوند. استانداردهای متداول آند روی شاملASTM-B 418، BS 7361، DNV-RP-B401، IPS-M-TP-750، NORSOK M-503 و MIL-A-18001K می باشند.

آندهای روی از لحاظ ترکیب شیمیایی و نوع کاربرد به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

1) آلیاژ دریایی روی (Type I) که برای به کارگیری در آب دریا طراحی شده است.

2) آلیاژ استاندارد روی (Type II) که برای به کارگیری در آب شیرین و خاک فرمول بندی شده است.

ترکیب شیمیایی آند روی برطبق استاندارد ASTM-B418

Element Alloy Type I Alloy Type II
Aluminum (%) 0.1 - 0.5 0.005 max
Cadmium (%) 0.025 - 0.07 0.003 max
Iron (%) 0.005 max 0.0014 max
Lead (%) 0.006 max 0.003 max
Copper (%) 0.005 max 0.002 max
All others (%) 0.1 max ---
Zinc (%) Remainder Remainder

براساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آندهای روی باید از جنس فولاد گالوانیزه باشد.

برطبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند روی حدود 05/1- ولت نسبت به الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره، ظرفیت الکتروشیمیایی آن حداقل A.h/kg 780 و سرعت مصرف آن حداکثر  kg/A.year 25/11 است. راندمان آندهای روی نیز حدود 90% می باشد (دستور العمل آزمون الکتروشیمیایی آند روی و محاسبات مربوطه در استاندارد DNV-RP-B401 ذکر شده است.)

خواص الکتروشیمیایی آند روی برطبق استاندارد BS 7361

Electrochemical Properties Sea Water Environment
Electrochemical Capacity .A.h/kg 780
Open Circuit Potential .V 1.05-
(Respect to Ag/AgCl Reference Electrode)
Efficiency (%) 90

پتانسیل نسبی بین روی و آهن به درجه حرارت بستگی دارد. در درجه حرارت های بالاتر از درجه حرارت محیط، اختلاف پتانسیل بین آهن و روی کاهش می یابد. در بعضی از آب ها در درجه حرارت های بالاتر از 50 درجه سانتیگراد پلاریته بین آهن و روی عکس می شود. یعنی روی نسبت به آهن از لحاظ پتانسیل کاتدی‌تر شده و نه تنها به صورت فداشوندگی قادر به حفاظت از آهن نمی باشد، بلکه باعث خوردگی سریع تر آن نیز می شود. بنابراین در محیط های آبی با درجه حرارت های بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نباید از روی برای حفاظت آهن استفاده نمود.

 

مدارک فنی آند فداشونده روی برناگداز:

نمونه دیتاشیت آند روی دیسکی شکل (Weight=1.4Kg)

نمونه دیتاشیت آند روی ماهی یا قطره‌ای شکل با اتصال جوشی (Gross Weight = 3Kg)؛ جهت حفاظت از سازه های دریایی و بدنه آبخور کشتی

نمونه دیتاشیت آند روی تک سوراخه با اتصال پیچی (Gross Weight = 4Kg)؛ جهت حفاظت از مبدل‌های حرارتی

نمونه دیتاشیت آند روی دو سوراخه با اتصال پیچی (Gross Weight = 10Kg)؛ جهت حفاظت از مبدل‌های حرارتی

نمونه دیتاشیت آند روی ذوزنقه‌ای شکل با اتصال جوشی (Gross Weight = 5Kg)؛ جهت حفاظت از سازه های دریایی

نمونه دیتاشیت آند روی مستطیلی شکل با اتصال جوشی (Gross Weight = 10Kg)

نمونه گزارش آنالیز شیمیایی آند روی

نمونه گزارش تست الکتروشیمیایی آند روی

Sacrificial Zinc Anode ITP

Zinc Anode QCP

کاتالوگ فنی آند فداشونده روی - نسخه انگلیسی

کاتالوگ فنی آند فداشونده روی - نسخه فارسی

اخذ تأییدیه از موسسه رده بندی آسیا

اخذ تأییدیه از موسسه رده بندی ایرانیان

تماس با ما

تلفن:

02156233930-02156233929
02156232587-02156236590

فکس: 02156230236
ایمیل: info@bornagodaz.com
آدرس:

آدرس: تهران ـ جاده قدیم قم ـ شهرک صنعتی شمس آباد ـ بلوار نارنجستان ـ گلبرگ 2 ـ پلاک 2_کد پستی: 1834174646

 

 

 
 
 
 
   

bornagodaz map

شرکت برنا گداز

شرکت برناگداز در سال 1383 به منظور گسترش فعالیت‌های شرکت برناالکترونیک در بخش تولید انواع آندهای حفاظت کاتدی به عنوان یک شرکت مستقل تأسیس گردید. این شرکت عضو گروه برنا بوده و با تجهیز یک کارخانه مستقل در شهرک صنعتی شمس آباد تهران فعالیت خود را آغاز نمود.

ادامه ...

 

دانلود کاتالوگ جامع برناگداز

تمامی حقوق نزد گروه صنعتی برنا گداز محفوظ است

طراحی و توسعه توسط نونگار پردازش