پروژه ها

CANISTER PRE-PACKED MMO .2 IOOC

 

 
KEPCO AMIRKEBIR ALUMINUM ANODE

 

 

MANUFACTURING CONFIRMATION OF IOOC BRACELET ALUMINUM ANODE

 
IOOC BRACELET ALUMINUM ANODE
 
CANISTER PRE-PACKED MMO IOOC

 

 
HOSCO

 

 
SADRA

 

 

 

AMIRKEBIR ALUMINUM ANODE

 

 
SADRA ALUMINUM ANODE