پروژه ها

CANISTER PRE-PACKED MMO IOOC

 

 
KEPCO AMIRKEBIR ALUMINUM ANODE

 

 

MANUFACTURING CONFIRMATION OF IOOC BRACELET ALUMINUM ANODE

ALUMINIUM ANODE
ALUMINIUM ANODE
 
IOOC BRACELET ALUMINUM ANODE
HOSCO

 

 
SADRA

 

 

 

AMIRKEBIR ALUMINUM ANODE

 

 
SADRA ALUMINUM ANODE