آند روی

دسته بندی : آند فداشونده
آند روی

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند...

آند روی

آند روی:

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند. البته این آندها برای حفاظت سازه های مدفون در خاک نیز استفاده می شوند. استانداردهای متداول آند روی شاملASTM-B 418، BS 7361، DNV-RP-B401، IPS-M-TP-750، NORSOK M-503 و MIL-A-18001K می باشند.

آندهای روی از لحاظ ترکیب شیمیایی و نوع کاربرد به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

1) آلیاژ دریایی روی (Type I) که برای به کارگیری در آب دریا طراحی شده است.

2) آلیاژ استاندارد روی (Type II) که برای به کارگیری در آب شیرین و خاک فرمول بندی شده است.

ElementAlloy Type IAlloy Type II
Aluminum (%)0.1 – 0.50.005 max
Cadmium (%)0.025 – 0.070.003 max
Iron (%)0.005 max0.0014 max
Lead (%)0.006 max0.003 max
Copper (%)0.005 max0.002 max
All others (%)0.1 max
Zinc (%)RemainderRemainder

براساس استاندارد NACE-RP0387 اینزرت مورد استفاده در آندهای روی باید از جنس فولاد گالوانیزه باشد.

برطبق استاندارد BS 7361 پتانسیل مدار باز آند روی حدود 05/1- ولت نسبت به الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره، ظرفیت الکتروشیمیایی آن حداقل A.h/kg 780 و سرعت مصرف آن حداکثر  kg/A.year 25/11 است. راندمان آندهای روی نیز حدود 90% می باشد (دستور العمل آزمون الکتروشیمیایی آند روی و محاسبات مربوطه در استاندارد DNV-RP-B401 ذکر شده است.)

Electrochemical PropertiesSea Water Environment
Electrochemical Capacity .A.h/kg780
Open Circuit Potential .V1.05-
(Respect to Ag/AgCl Reference Electrode)
Efficiency (%)90
آند فداشونده
آند روی
آند روی

آندهای روی برای حفاظت سازه های غوطه ور در آب شیرین یا شور به کار می روند