آند آلومینیوم شناور

دسته بندی : محصولات صنایع دریایی
آند آلومینیوم شناور

عموما از آندهاي فدا شونده آلومينيومي در سيستم حفاظت کاتديک تاسيسات دريائي ...

آند آلومینیوم شناور :

عموما از آندهاي فدا شونده آلومينيومي در سيستم حفاظت کاتديک تاسيسات دريائي ، استفاده مي شود.  

به منظور جلوگيري از تشکيل لايه اکسيدAL2O3))و روئين شدنPASSIVE))فلز، از فلزاتي نظير جيوه،روي، اينديم و سيليسيم براي آلياژ سازي و متخلخل کردن لايه اکسيد شده استفاده مي شود.

ظرفيتCapacity))آلياژ هاي آند آلومينيوم حدودا 3 برابر آند هاي روي بوده و مطابق استاندارد هايNACE RP0387-DNVRPB401 – IPS – M – 750/6ساخته مي شود.

محصولات صنایع دریایی
آند آلومینیوم شناور
آند آلومینیوم شناور

عموما از آندهاي فدا شونده آلومينيومي در سيستم حفاظت کاتديک تاسيسات دريائي ، استفاده مي شود.